دعاوی خانواده

در نظام حقوق خانواده، آثار ازدواج دو بخش دارد. بخشی از این آثار دارای جنبه مالی و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. البته امر ازدواج در درجه نخست یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخصی زوجین مهمتر از روابط مالی آنها است. ولی درپی پرسش­های مطرح در این نوشتار پیرامون جنبه مالی ناشی از زوجیت گفت­وگو می­کنیم.

پیش از هرچیز نیاز به یادآوری است که حقوق مالی شامل نفقه، اجرت­المثل، ارث و مهریه می­شود. تأکید می­شود، درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده است و ضمانت اجراهایی برای آن در نظر گرفته، ولی باید توجه داشت که این امر به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند. بلکه آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می­باشد اخلاق است و زوجین باید با صفا و صمیمیت با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و تشریک مساعی در جهت تحکیم روابط عاطفی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری کنند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگهدارند. بنابراین توسل به ضمانت اجرای حقوقی و مراجعه به دادگستری، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین چاره، بایستی مورد استفاده قرار گیرد.

در نظام حقوق خانواده، آثار ازدواج دو بخش دارد. بخشی از این آثار دارای جنبه مالی و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. البته امر ازدواج در درجه نخست یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخصی زوجین مهمتر از روابط مالی آنها است. ولی درپی پرسش­های مطرح در این نوشتار پیرامون جنبه مالی ناشی از زوجیت گفت­وگو می­کنیم.

پیش از هرچیز نیاز به یادآوری است که حقوق مالی شامل نفقه، اجرت­المثل، ارث و مهریه می­شود. تأکید می­شود، درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده است و ضمانت اجراهایی برای آن در نظر گرفته، ولی باید توجه داشت که این امر به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند. بلکه آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می­باشد اخلاق است و زوجین باید با صفا و صمیمیت با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و تشریک مساعی در جهت تحکیم روابط عاطفی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری کنند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگهدارند. بنابراین توسل به ضمانت اجرای حقوقی و مراجعه به دادگستری، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین چاره، بایستی مورد استفاده قرار گیرد.

دفعات بازدید : 936

ارتباط با ما

نشانی: تهران، خیابان بخارست(شهید احمد قصیر) - کوچه مقدس(4) - پلاک 20 - واحد یک

تلفن: 2-88756340 و 8-88748606

پست الکترونیک: sayehlaw@gmail.com