لیست ها

آشنایی با حقوق ارتباطات

آشنایی با حقوق ارتباطات

...

تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق برابر ، آزادی بیان و منع تبعیض در تلویزیون

تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق برابر ، آزادی بیان و منع تبعیض در تلویزیون

...

تنوع زبانی در میان استفاده کنندگان از اینترنت

تنوع زبانی در میان استفاده کنندگان از اینترنت

...

تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حق اطلاع رسانی صحیح

تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حق اطلاع رسانی صحیح

...

وظایف و کارکردهای تلویزیون

وظایف و کارکردهای تلویزیون

...

محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از دیدگاه تعهدات بین المللی

محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از دیدگاه تعهدات بین المللی

...

وضعیت حقوقی تلویزیون در ایران

وضعیت حقوقی تلویزیون در ایران

...


نمایش 1 تا 7 از 7 رکورد
تعداد 7 رکورد در 1 صفحه شناسایی شد
5  
4  
3  
2  

ارتباط با ما

آدرس پستی: تهران، بلوار میرداماد خیابان شنگرف خیابان یکم ختمان سبز پلاک ۳۰ طبقه پنجم جنوبی

تلفن ۲۲۲۲۴۴۹۵ | ۲۲۲۲۴۴۹۴ | ۲۲۴۲۱۰۹۰
فکس: ۲۲۲۲۸۹۹۹

پست الکترونیک: sayehlaw@gmail.com