حقوق خانواده (ازدواج و طلاق ، حضانت و سرپرستی و... )

حقوق تجارت (مسائل مالی ، چک ، شرکت ، ورشکستگی و... )

حقوقی متفرقه

آیین دادرسی ( نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه ، نگارش لایحه ، دادخواست ، شکواییه و... )

ارتباط با ما

آدرس پستی: تهران، بلوار میرداماد خیابان شنگرف خیابان یکم ختمان سبز پلاک ۳۰ طبقه پنجم جنوبی

تلفن ۲۲۲۲۴۴۹۵ | ۲۲۲۲۴۴۹۴ | ۲۲۴۲۱۰۹۰
فکس: ۲۲۲۲۸۹۹۹

پست الکترونیک: sayehlaw@gmail.com