کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری کانون بین المللی منطقه ی آسیا و اقیانوسیه (IPBA) و با حضور ریاست محترم IPBA و نماینده ی کانون بین المللی وکلای دادگستری درIBA برگزار می کند.


کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری کانون بین المللی منطقه ی آسیا و اقیانوسیه (IPBA) و با حضور ریاست محترم IPBA و نماینده ی کانون بین المللی وکلای دادگستری درIBA برگزار می کند.

الف) سخنرانان و موضوعات سخنرانی: 
سخنران: (DhineshBhaskaran) رئیس کانون بین المللی آسیا و اقیانوسیه و عضو کانون بین المللی وکلای دادگستری

موضوع:
ارتباط و نقش کانون بین المللی آسیا و اقیانوسیه با موضوعات جدید حرفه وکالت 
سخنران: (RichardBriggs) عضو کانون بین المللی وکلای دادگستری و نماینده ی کانون بین المللی آسیا و اقیانوسیه

موضوع:
اهمیت و نقش وکالت بین المللی در منطقه

 

ب) مکان و زمان:

مکان: سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز تهران –میدان آرژانتین–ابتدای خیابان زاگرس – پلاک 3. 

زمان: روز شنبه مورخ 06/03/1396 ساعت 17:00 الى 20:00


بازدید : 4595

ارتباط با ما

نشانی: تهران، خیابان بخارست(شهید احمد قصیر) - کوچه مقدس(4) - پلاک 20 - واحد یک

تلفن: 2-88756340 و 8-88748606

پست الکترونیک: sayehlaw@gmail.com